Общи условия

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на АРТ ВИНО 8 /Artvino8/ и публикуваната в сайта информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, АРТ ВИНО 8 обхваща всички интернет страници, намиращи се на домейна artvino8.com.

3. С посещаването на АРТ ВИНО 8 или ползването на публикувана в сайта информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. АРТ ВИНО 8 е електронно издание на "ДЕЙП ТРОПИК" ЕООД.

5. "ДЕЙП ТРОПИК" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

6. АРТ ВИНО 8 гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

7. АРТ ВИНО 8 гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

8. АРТ ВИНО 8 не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на сайта или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

9. АРТ ВИНО 8 не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

10. АРТ ВИНО 8 полага необходимата грижа за своевременно актуализиране на съдържащата се в сайта информация при настъпили промени.

11. АРТ ВИНО 8 не може да гарантира, че цялата информация на сайта е актуална във всеки момент.

12. АРТ ВИНО 8 може да преустанови временно или завинаги достъп до страница или част от нея.

13. АРТ ВИНО 8 си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

14. Част от съдържанието на АРТ ВИНО 8 е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство.

15. Възпроизвеждането на каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на АРТ ВИНО 8, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

16. Забраната по предходната точка не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в АРТ ВИНО 8, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва в социални мрежи чрез препращане до уеб адреса.

17. С попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на АРТ ВИНО 8, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от АРТ ВИНО 8 на посочените от тях електронни адреси (имейли).

18. АРТ ВИНО 8 използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте повече в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ.

19. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

20. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

21. АРТ ВИНО 8 си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на АРТ ВИНО 8.

Scroll to Top