Събитията в Арт Вино 8 през месеца

                                             Цена на посещение - 40 лева

  •                       ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ ГРУПА 4+ЧОВЕКА - 35 лв.

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Водопад"

1 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

рисуване с вино

Дамата с шапка

2 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Черна котка"

3 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Арабски поглед"

4 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Японско слънце"

5 Юли2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Пролет"

6 Юли2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Изкушение"

7 Юли 2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Арабски поглед"

8 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Водопад"

9 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Лунна пътека"

10 Юли2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Силуети"

11 Юли 2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Град в чадър"

12 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Малкия принц"

13 Юли 2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Японско слънце"

14 Юли 2024
17.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Силуети"

15 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Носталгия"

16 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Пролет"

17 Юли 2024
19.00 часа

Рисуване с вино

Рисуване и вино

"Лунна пътека"

18 Юли 2024
19.00 часа

Scroll to Top